Stari, zgarani, bolni, nesposobni za delo?

/
Kar desetina zaposlenih v Sloveniji je stara med 55 - 64 let[1].…