Oranžni paket: Preskok na višji nivo zdravja in počutja

Saj vemo, kako je v življenju, zadeve včasih ne tečejo po načrtu. Imate program, izvajate ukrepe… a pravih rezultatov nekako ni. Ali pa ste, primerjalno, zelo dobri, pa vendar veste, da lahko, in da se vam splača preskočiti na višji nivo.

Kako poteka?

Razlogov, da rezultati niso takšni, kot želite, je navadno več.  Zato bomo pristopili sistematično, po metodologiji dobre prakse promocije zdravja pri delu v najboljših evropskih organizacijah. Vsaka res uspešna promocija zdravja in dobrega počutja je unikat.

Koraki:

1) Pregledamo vaše dosedanje aktivnosti, uspehe in priložnosti.
2) Opredelimo vaše glavne priložnosti in izdelamo načrt sprememb.
3) Izvedemo nekaj ukrepov, ki vam prinesejo največje koristi.
4) Spremljamo, izboljšujemo in morda naredimo še kaj čisto novega in drugačnega.

sistemski pristop za kontinuirano uspešnost promocije zdravja pri delu

Nekaj razlogov za naše sodelovanje

Vaše možnosti

Izbirate lahko med več paketi – osnovni, klasični in napredni. Torej lahko izbirate posamezne storitve, kot so usposabljanja skupine, izdelavo določenih analiz in poročil, oceno finančno ekonomskih rezultatov, različne ciljne delavnice (npr. upravljanja s stresom), revizijo načrta, dolgoročno podporo promociji zdravja, in tako dalje. Vse lahko prilagodite vašim potrebam in sredstvom.