Odnos med stresom in zmogljivostjo zaposlenih

Odnos med stresom in zmogljivostjo zaposlenih

Stres na delovnem mestu je razlog za odsotnost z dela, menjave zaposlenih, nesreče pri delu in kratkoročne ali dolgoročne nesposobnosti za delo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.