Delavnice: Upravljanje s stresom in počutjem

Verjetno bi bili precej presenečeni nad podatki o ogromnih stroških stresa za organizacije. Smo sredi epidemije stresa in veliko zaposlenih predobro pozna uničuječe posledice dolgotrajnega stresa. A le malo ljudi si res zna pomagati. Kljub obilju prosto dostopnih informacij. Potrebno je ukrepati.

Moj pristop

Sem praktik. Pred tridesetimi leti sem začel z avtogenim treningom, in se nato poglobljeno ukvarjal z najrazličnejšimi pristopi.Skoraj leto in pol sem preživel v Indiji, Nemčiji in Nepalu na izobraževanjih in umikih. Vsak dan si vzamem uro ali dve za napredek na tem področju.

Na delavnicah izvajamo ožji nabor različnih tehnik (ker ni vse za vse).Predvsem pa jim skušam omogočiti iizkušnjo globlje notranje sprostitve. Ker ravno to je tisti katalizator, ki nas potegne na dragoceno pot do večjega notranjega miru in zunanjega uspeha. Vse poteka v sproščenem in zaupnem vzdušju.

Namen

1. Spoznati naravo stresa in načine za prepoznavanje stresa v nas in drug.
2. Izkusiti čim globlje učinke različnih tehnik upravljanja stresa.
3. Naučiti se nekaj izmed ključnih tehnik oziroma veščin upravljanja s stresom s pomočjo uma, telesa in diha.
4. Sprožiti v vsakem posamezniku notranjo motivacijo in moč za kakovostno stalno skrb za lastno duševno zdravje.

Okvirne vsebine

Udeleženci boste:
• spoznali naravo stresa in postali sposobni prepoznati svoje znake stresa pri sebi in drugih,
• okvirno opredelili ključne stresorje in nivoje izvora stresa v svojem življenju,
• izkusili učinke več med seboj zelo različnih tehnik obvladovanja stresa, ki jih je možno uporabljati na delu in doma (izhajajo iz ravni razuma, telesa, diha, komunikacije),
• naučili se preokvirjati in obvladovati miselne procese, ki vzbujajo stres,
• pridobili napotke za prepoznavanje grozeče nevarnosti izgorelosti (burn-out) ter zdrave in nezdrave načine spoprijemanja z njo,
• se seznanili, kako si organizirati čas za bolj sproščeno delo,
• trenirali kako od tehnik medosebnih odnosov ali komunikacije,
• odnesli izdelan, sebi prilagojen okvirni načrt obvladovanja stresa, z navedbo nivojev izvora ter primernih tehnik za obvladovanja stresa,
• sprejeli zaveze glede obvladovanja stresa na svojem delovnem mestu in v življenju.

Vsebine prilagodimo vašim potrebam in razpoložljivemu času in se lahko dopolnijo z nekaterimi dodatnimi vsebinami.
Vsebine zajemajo pristope in metode iz kognitivne vedenjske terapije, dihalne tehnike, body mind pristope, tehnike komunikacije, nevrolingvističnega programiranja, meditacije, psihologije, medicine, organizacije časa oziroma izbrane alternativne pristope.

Možne vrste delavnic

a) delavnice upravljanja stresa,
b) delavnice upravljanja stresa, kombinirana z vsebinami npr. organizacije časa, komunikacije…,
c) delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.

Komu je namenjena?

Vsem, ki želijo izboljšati svoje zdravje in počutje. Vsebino vsakič prilagodimo ciljnim skupinam, kot so strokovni ter vodstveni zaposleni, pisarniškim, proizvodnim delavcem, itd…kolikor mogoče.

Trajanje

Priporočljivo trajanje: 6 šolskih ur ali več
Minimalno trajanje za učinek: 4 šolske ure
Krajša predavanja so možna, namenjena so bolj ozaveščanju.

Tisto, kar največ šteje, je notranja izkušnja. Ljudje, zlasti v prostorih podjetja, potrebujemo čas, da se sprostimo, da zaupamo. Specifika teh delavnic je, da nekateri procesi trajajo dlje časa (pol ure in več), saj le tako lahko dosežemo globljo raven sproščenosti. In ja, enkrat je nobenkrat.

To je ena tistih delavnic, ki ostane v spominu in za katero so udeleženci res hvaležni.