Delavnice: Promocija zdravja na delovnem mestu

  • Usposabljanje za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

Skupina za zdravje je motor promocije zdravja. Brez nje ni res dobrih rezultatov ter trajnega napredka. Problematika zdravja in počutja zaposlenih je dejansko zelo kompleksna. Potrebno je znanje, praktična orodja, izkušnje iz primerljivih organizacij.

  • Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo”

Ljudje imamo tako veliko priložnosti za nezdrave navade. Nasvetov je vsepovsod obilo, a čisto nekaj drugega pa je, če pridemo na delavnico, osveščamo in delamo razne vaje, in pridobivamo notranjo motivacijo za bolj zdrav način življenja.

Preko 1500 udeležencev usposabljanj in delavnic o promociji zdravja.

delavnice promocije zdravja

Koristi

Usposabljanje za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

Z usposabljanji člani skupin za zdravje pridobijo znanje, prevzamejo odgovornost, se medsebojno povežejo, ter pridobijo motivacijo za trajno delovanje, kar je ključno. Koristi:
• Pridobitev temeljnih znanj za izvajanje promocije zdravja pri delu.
• Usposobljena in motivirana skupina za zdravje.
• Pridobitev nekaterih orodij, vprašalnikov, obrazcev in pristopov dobre prakse.
• Ozaveščenost, da se promocija zdravja splača in motivacija za nadaljnje delo.

Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo”

Zaposleni preko delavnic zdravega načina življenja ponovno ozavestijo temelje zdravega načina življenja, spoznajo nekaj dobrih pristopov ter pridobijo novo motivacijo za bolj zdrav slog življenja in dela.

Moj pristop

Lahko se vam zelo prilagodim, ker izhajam iz kar obsežnega znanja in izkušenj (gl. Moje publikacije). Za zelo učinkovit pristop se je izkazalo kakovostno usposabljanje skupin za zdravje pri naročniku, »v živo«, na konkretnem primeru. Druga možnost so občasne delavnice, ki so odprte za vse udeležence; na teh delavnicah izhajamo iz korakov evropske dobre prakse in vrste vaj glede vsebine načrta za zdravje. Vedno pospremljeno z veliko primeri iz (slovenske in evropske ) prakse.

Delavnice zdravega načina življenja potekajo bolj sproščeno in dinamično, pokrijemo glavne teme. Ker živim zelo zdravo, sledim načelu »uči, kar živiš«.

Okvirna vsebina

Okvirna vsebina je v celoti odvisna od vrste delavnice.

Usposabljanje za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje
• temelji in koristi dobre prakse promocije zdravja pri delu,
• koraki izvajanja promocije zdravja pri delu,
• analiza stanja zdravja in počutja v organizaciji,
• izdelava načrta promocije zdravja, z ukrepi,
• merjenje rezultatov ukrepov ter ekonomske upravičenosti ukrepov,
• sistem stalnega izboljševanja zdravja in počutja zaposlenih.

Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo”
• kako uvajamo bolj zdrave navade in kdo je odgovoren,
• pet korakov, kako se motivirati in ostali motiviran za zdravo življenje,
• sedem napotkov za zdrav način življenja Mreže zdravnikov,
• priporočila za zdravo gibanje
• piramida in temelji zdrave prehrane,
• počitek in sproščanje,
• kako razvijemo odpornost na stres in pozitivno razmišljanje,
• hitri nasveti in triki, ki lahko prinesejo večje spremembe,
• ravnotežje med delom in življenjem.

Komu je namenjeno?

Usposabljanja za izvajanje promocije zdravja pri delu so namenjena:
• članom skupine za zdravje, internim promotorjem in koordinatorjem po dislociranih enotah,
• vodilnim,
• kadrovskim delavcem,
• inženirjem za varnost pri delu,
• koordinatorjem za promocijo zdravja in podobno.

Delavnice zdravega življenjskega sloga so namenjene vsem zaposlenim, z možnostjo prilagoditve vsebin za posamezne ciljne skupine (uprava, strokovne službe, proizvodnja…).

Vrste izobraževanj po temah

a) Interni promotor promocije zdravja.
b) Kako živeti bolj zdravo (zdrav življenski slog).
c) Specifične delavnice, za izbrana področja, kot so analiza stanja zdravja in počutja, izdelava načrta promocije zdravja, sodelovanje zaposlenih, itd.; možen je modularni pristop.
d) Delavnice po meri.

Trajanje

Odvisno od vrste in namena. Delavnice “Kako živeti bolj zdravo” so lahko krajše ( 1 do 4 šolske ure). Delavnice usposabljanj za člane skupin za zdravje lahko trajajo od dve uri do programa, ki se izvaja pri naročniku, npr. z namenom izdelave načrta promocije zdravja, v obdobju nekaj mesecev, vse po dogovoru.