Delavnice po meri

Na voljo  imate še nekaj že izdelanih programov, ki sem jih v preklosti ali jih še vedno občasno izvajam, na področjih, kot so:

  • team building po meri (ciljni procesi glede želeni rezultat)
  • podjetništvo (startup, izdelava poslovnih načrtov…)
  • medosebni odnosi
  • preprečavanje mobinga
  • trening ustvarjalnega razmišljanja
  • umetnost odločanja
  • nekatere vsebine veščin vodenja, itd.