Komunikacija in medosebni odnosi

Delavnica komunikacije in medosebnih odnosov je dragocena, saj je komunikacija veščina, ki se jo učimo celo življenje. Odnosi in komunikacija zelo prispevata tako k bolečim izkušnjam, kot našim največjim uspehom.

delavnica komunikacije

Delavnica komunikacije in medosebnih odnosov

Delavnica komunikacije – koristi:

 1. Boljše sodelovanje ter hitrejše doseganje ciljev.
 2. Izboljšanje medosebnih odnosov.
 3. Bolj ustrezna komunikacija v zahtevnejših situacijah (konflikti, nesoglasja).
 4. Bolj konstruktiven samopogovor, kot najpomembnjša vrsta komunikacije.

Moj pristop

Kot ICF coach, The Art of Living Teacher in NLP praktik sem spoznal, da je daleč najpomembnejša komunikacija s samim sabo. Z vsemi ostalimi je lažje. Zato delavnica komunikacije vsebuje vsebine, ki poleg razvoja veščin komunikacije z drugimi, razvijajo tudi veščine komunikacije s samim seboj. Delavnica komunikacije in medosebnih odnosov zajema veliko interaktivnih vaj, igre, nastopov, kot tudi individualnih procesov, v ozračju sproščenosti, spoštovanja in modrosti..

Okvirne vsebine delavnice komunikacije in medosebnih odnosov

Glede na to, kaj so trenutno vaši največji izzivi oziroma cilji, med možne vsebine delavnic komunikacije in medosebnih odnosov spadajo:

 • temelji učinkovite komunikacije,
 • nebesedna komunikacija in govorica telesa,
 • tehnika podajanja konstruktivne kritike oz. vrnitvenega sporočila (sendvič tehnika),
 • preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne po sistemu Klinike Mayo,
 • kako ustvarimo dober stik s sogovornikom,
 • delavnica komunikacije za prepoznavanje komunikacijskih slogov,
 • aktivno poslušanje in reprezentacijski sistem VAKOG,
 • samopogovor – komunikacija s samim seboj,
 • IBR Approach” pristop za reševanje konfliktov,
 • umetnost postavljanja pravih vprašanj (coaching pristop),
 • pomen in možnosti uporabe nematerialnih načinov spodbujanja, motiviranja in nagrajevanja sodelavcev,
 • asertivna komunikacija,
 • pretok informacij v organizaciji in govorice,
 • kako pravilno reči NE,
 • delavnica komunikacije s treningom “kako pravilno pohvaliti in se zahvaliti”, itd.

Vrste delavnic

 • delavnice komunikacije,
 • kombinirane delavnice komunikacije, z izbranimi vsebinami npr. upravljanja stresa ali organizacije časa,
 • delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.

Komu je namenjena?

 • vodstvenim, strokovnim, pisarniškim in drugim zaposlenim, ki želijo delati doseči več in lažje, v sodelovanju z drugimi;
 • organizacijam in zaposlenim, ki želijo izboljšati medosebne odnose;
 • zaposlenim s težavami pri komunikaciji;
 • tistim, ki želijo bolje razumeti komunikacijo s samim seboj kot ključnim dejavnikom uspešnosti navzven.

Trajanje

Trajanje: vsaj 4 ure, priporočljivo 6 šolskih ur ali več.
Možna je tudi serija krajših, npr. 2 urnih mini delavnic, na izbrane teme.

Specifika teh delavnic je vrsta interaktivnih procesov, za katere ljudje potrebujejo čas, v njih aktivno sodelujejo in se učijo.