Delavnica: Komunikacija in medosebni odnosi

Celo življenje se je učimo in je razlog tako za boleče izkušnje, kot največje uspehe. Izboljšanje komunikacije je ena najučinkovitejših stvari, kar jih človek in organizacija lahko naredita za napredek.

Koristi delavnice

1. Boljši medosebni odnosi in sodelovanje med ljudmi.
2. Lažje doseganje tega, kar si želimo.
3. Boljša komunikacija v zahtevnejših situacijah (konflikti, nesoglasja)

Moj pristop

Kot ICF coach, The Art of Living Teacher in NLP praktik sem spoznal, da je daleč najpomembnjša komunikacija s samim sabo. Z vsemi ostalimi je lažje. Zato se poleg razvoja komunikacijskih veščin v odnosu do drugih posvetimo tudi razumevanje lastne komunikacije. Izvajamo veliko interaktivnih vaj, igre, nastopov, ipd., v ozračju sproščenosti, spoštovanja in modrosti, katero vsi nosimo v sebi.

Okvirne vsebine

Beseda komunikacija je izjemno široka. Glede na to, kaj so trenutno vaši največji izzivi oziroma cilji, med možne vsebine spadajo:
• tehnika aktivnega poslušanja in spoštljiva komunikacija,
• temelji učinkovite komunikacije,
• nebesedna komunikacija in govorica telesa,
• tehnika podajanja konstruktivne kritike oz. vrnitvenega sporočila (sendvič tehnika),
• preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne po sistemi Klinike Mayo,
• kako ustvarimo dober stik v vsaki situaciji,
• prepoznavanje komunikacijskih slogov,
• reprezentacijski sistem VAKOG,
• pravila komunikacije za dobre medosebne odnose,
• samopogovor – komunikacija s samim seboj,
• IBR Approach” pristop za reševanje konfliktov,
• umetnost postavljanja pravih vprašanj (coaching pristop),
• pomen in možnosti uporabe nematerialnih načinov spodbujanja, motiviranja in nagrajevanja sodelavcev,
• asertivna komunikacija,
• pretok informacij v organizaciji in govorice,
• kako pravilno reči NE,
• kako pohvaliti, itd.

Vrste delavnic

a) delavnice komunikacije,
b) kombinirane delavnice komunikacije, z izbranimi vsebinami npr. upravljanja stresa ali organizacije časa,
c) delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.
Več informacij.

Komu je namenjena?

a) vodstvenim, strokovnim, pisarniškim in drugim zaposlenim, ki želijo delati doseči več in lažje, v sodelovanju z drugimi;
b) organizacijam in zaposlenim, ki želijo izboljšati medosebne odnose;
a) zaposlenim s težavami pri komunikaciji;
b) tistim, ki želijo bolje razumeti komunikacijo s samim seboj kot ključnim dejavnikom uspešnosti navzven.

Trajanje

Trajanje: vsaj 4 ure, priporočljivo 6 šolskih ur ali več
Možna je tudi serija krajših, npr. 2 urnih mini delavnic, na točno izbrane teme.

Specifika teh delavnic je vrsta interaktivnih procesov, za katere ljudje potrebujejo čas, da v njih aktivno sodelujejo in se učijo.