Komunikacija in medosebni odnosi

Komunikacija je veščina, ki se jo učimo celo življenje in zelo prispeva tako k bolečim izkušnjam, kot našim največjim uspehom.

Uspešna komunikacija

Koristi delavnice

 1. Boljše sodelovanje ter hitrejše doseganje ciljev.
 2. Izboljšanje medosebnih odnosov.
 3. Bolj ustrezna komunikacija v zahtevnejših situacijah (konflikti, nesoglasja).
 4. Bolj konstruktiven samopogovor, kot najpomembnjša vrsta komunikacije.

Moj pristop

Kot ICF coach, The Art of Living Teacher in NLP praktik sem spoznal, da je daleč najpomembnejša komunikacija s samim sabo. Z vsemi ostalimi je lažje. Zato se poleg razvoja komunikacijskih veščin v odnosu do drugih posvetimo tudi veščinam samopogovora. Izvajamo veliko interaktivnih vaj, igre, nastopov, ipd., v ozračju sproščenosti, spoštovanja in modrosti, katero vsi nosimo v sebi.

Okvirne vsebine

Glede na to, kaj so trenutno vaši največji izzivi oziroma cilji, med možne vsebine spadajo:

 • temelji učinkovite komunikacije,
 • nebesedna komunikacija in govorica telesa,
 • tehnika podajanja konstruktivne kritike oz. vrnitvenega sporočila (sendvič tehnika),
 • preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne po sistemu Klinike Mayo,
 • kako ustvarimo dober stik s sogovornikom,
 • prepoznavanje komunikacijskih slogov,
 • aktivno poslušanje in reprezentacijski sistem VAKOG,
 • samopogovor – komunikacija s samim seboj,
 • IBR Approach” pristop za reševanje konfliktov,
 • umetnost postavljanja pravih vprašanj (coaching pristop),
 • pomen in možnosti uporabe nematerialnih načinov spodbujanja, motiviranja in nagrajevanja sodelavcev,
 • asertivna komunikacija,
 • pretok informacij v organizaciji in govorice,
 • kako pravilno reči NE,
 • kako pohvaliti, itd.

Vrste delavnic

 • delavnice komunikacije,
 • kombinirane delavnice komunikacije, z izbranimi vsebinami npr. upravljanja stresa ali organizacije časa,
 • delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.

Komu je namenjena?

 • vodstvenim, strokovnim, pisarniškim in drugim zaposlenim, ki želijo delati doseči več in lažje, v sodelovanju z drugimi;
 • organizacijam in zaposlenim, ki želijo izboljšati medosebne odnose;
 • zaposlenim s težavami pri komunikaciji;
 • tistim, ki želijo bolje razumeti komunikacijo s samim seboj kot ključnim dejavnikom uspešnosti navzven.

Trajanje

Trajanje: vsaj 4 ure, priporočljivo 6 šolskih ur ali več.
Možna je tudi serija krajših, npr. 2 urnih mini delavnic, na izbrane teme.

Specifika teh delavnic je vrsta interaktivnih procesov, za katere ljudje potrebujejo čas, v njih aktivno sodelujejo in se učijo.