Informativno coaching srečanje

Prvo, informativno srečanje traja od 15 do 25 minut in stane simboličnih 15 EUR. Ugotovila bova, ali je coaching prava stvar za vas ter ali sem jaz pravi coach za vas. Vse ostalo sledi po dogovoru.

Kot coach International Coach Federation, v popolnosti upoštevam zaupnost tekom coachinga pridobljenih informacij, kot tudi etični kodeks International Coach Federation.

Prijavnica